structural analysis


structural analysis
struktūrinė analizė statusas T sritis Politika apibrėžtis Aiškinimo strategija, kurios objektas yra struktūros, t. y. tiriamą reiškinį sudarančių elementų santykiai. Sudėtingus reiškinius traktuoja kaip sistemą, sudarytą iš atskirų elementų, todėl siekia išskirti sistemos elementus, nustatyti juos siejančius ryšius (reiškinio struktūrą) ir sistemos pusiausvyros ar atsikūrimo mechanizmus. Remiasi struktūralizmo prielaidomis. Struktūralizmas pabrėžia ne sistemos elementų, o jų santykių, t. y. reiškinio struktūros, svarbą. Struktūralizmo metodologinius pagrindus sukūrė prancūzų antropologas C. Levi-Straussas; metodo principai buvo reikšmingi ne tik antropologijai, bet ir kitoms humanitarinėms disciplinoms. Taikymas politikos moksluose grindžiamas struktūrinio funkcionalizmo prielaidomis. Plačiausiai buvo taikoma lyginamojoje politikoje, nes leido palyginti skirtingus reiškinius ir sistemas, remiantis prielaida, kad visų sistemų funkcijos panašios, o tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kokios struktūros atlieka tam tikras funkcijas. Plačiai taikyta modernizacijos teorijose, šios struktūros diferenciaciją ir specializaciją laikė šiuolaikinių politinių sistemų skiriamuoju požymiu. Diskreditavus struktūrinį funkcionalizmą kaip mokslinio tyrimo būdą struktūrinės analizės populiarumas smuko, tačiau ji dar taikoma kaip viena iš aiškinimo strategijų. Šiandien siejama su naujomis tyrimo pakraipomis, pvz., politikos tinklų analize. atitikmenys: angl. structural analysis ryšiai: susijęs terminaslyginamoji analizė

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Look at other dictionaries:

  • Structural analysis — comprises the set of physical laws and mathematics required to study and predict the behavior of structures. The subjects of structural analysis are engineering artifacts whose integrity is judged largely based upon their ability to withstand… …   Wikipedia

  • structural analysis — ➔ analysis * * * structural analysis UK US noun [C or U] ► MANAGEMENT the study of a system, organization, industry, etc. to find how its different parts relate to each other: carry out/perform (a) structural analysis »He carried out a structural …   Financial and business terms

  • structural analysis — struktūrinė analizė statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. structural analysis; structure analysis vok. Autbauanalyse, f; Strukturanalyse, f rus. структурный анализ, m pranc. analyse structurale, f …   Automatikos terminų žodynas

  • structural analysis — sandaros analizė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. structural analysis; structure analysis vok. Strukturanalyse, f rus. структурный анализ, m pranc. analyse de structure, f …   Fizikos terminų žodynas

  • Structural engineering — is a field of engineering dealing with the analysis and design of structures that support or resist loads. Structural engineering is usually considered a speciality within civil engineering, but it can also be studied in its own right. [cite… …   Wikipedia

  • analysis — a‧nal‧y‧sis [əˈnælss] noun analyses PLURALFORM [ siːz] [countable, uncountable] 1. a careful examination of something in order to understand it better: • The researchers carried out a detailed analysis of recent trends in share prices. •… …   Financial and business terms

  • Structural engineer — Structural engineers analyze, design, plan, and research structural components and structural systems. Their work takes account mainly of technical, economic and environmental concerns, but they may also consider aesthetic and social… …   Wikipedia

  • Structural dynamics — is a subset of structural analysis which covers the behaviour of structures subjected to dynamic loading. Dynamic loads include people, wind, waves, traffic, earthquakes, and blasts. Any structure can be subject to dynamic loading. Dynamic… …   Wikipedia

  • Structural anthropology — is based on Claude Levi Strauss s idea that people think about the world in terms of binary opposites such as high and low, inside and outside, person and animal, life and death and that every culture can be understood in terms of these opposites …   Wikipedia

  • Structural load — Structural loads or actions are forces, deformations or accelerations applied to a structure or its components.[1][2] Loads cause stresses, deformations and displacements in structures. Assessment of their effects is carried out by the methods of …   Wikipedia